Potpis ugovora

Ukoliko prihvaćate našu ponudu, nakon završetka faze projektiranja sa svim usvojenim detaljima, da bi kuhinja išla u proizvodnju, potrebno je potpisati ugovor.