Narudžba i proizvodnja

Kad su svi tehnički detalji usvojeni šaljemo nalog za proizvodnju. Rok isporuke Vaše nove kuhinje je 4 do 6 tjedana, ovisno o popunjenosti kapaciteta u tvornici. Odabirom DAN kuhinje dobivate kvalitetu “Made in Austria”, jer DAN kuhinja i sva ugrađena oprema se proizvodi isključivo u Austriji- što Vam jamči visoku kvalitetu i prihvatljivu cijenu.